Seuraa meitä:

orret-symboli

Orret

Teräsorsia käytetään aina kun runkorakenteen kehäväli on yli 5m.

Puuorret ovat kyllästettyä, määrämittaan katkaistua puuta, joissa on esityöstettynä puristus- ja vetokuormia kestävä erikoisliitos. Orsien määrään, vahvuuteen ja asennusväliin vaikuttavat tuuli- ja lumikuorma, kattokaltevuus sekä vesikaton materiaali.